Vereniging Natuurmonumenten

Vereniging Natuur-monu menten beheert en beschermt al ruim 100 jaar natuur-gebieden en waarde-volle landschappen in ons hele land. Zo krijgen bijzondere vogels en zoogdieren weer een kans en worden planten, bomen en bossen zo goed mogelijk beschermd.

Vereniging Natuurmonumenten