Stichting Studiehuis voor Straat-kinderen

Stichting Studiehuis voor Straat-kinderen helpt kinderen die onder erbarmelijke omstandig-heden leven, via schoolprojecten aan een betere toekomst. Zie www.studiehuisstraatkinderen.nl

Studiehuis voor straatkinderen