KWF Kankerbestrijding

Iedereen verdient een morgen. Iedereen wordt vroeg of laat met kanker geconfronteerd: één op de drie Nederlanders krijgt kanker. Ons doel is: minder kanker, meer genezing en een betere kwaliteit van leven voor kankerpatiënten. KWF Kanker-bestrij ding financiert kankeronderzoek, geeft voorlichting en ondersteunt patiënten.We doen dat niet alleen, maar samen met u. Met KWF Kanker-bestrijding investeer je in leven.

KWF Kankerbestrijding